ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος
Νίκος Λουπάκης
Αντιπρόεδρος
Γιάννης Κανουπάκης
Γραμματέας
Σωτήρης Βουτσελάς
Ταμίας
Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος


Μέλος
Νίκος Λιβανός
 


Μέλος
Πάνος Ντάνος
 
 


Μέλος
Φώτης Ραΐσης