2018
30
Μαρ

Δήλωση του Δ.Σ.

 

Οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι, μέλη του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα», θα χαιρέτιζαν την όποια πρωτοβουλία δημιουργίας συνδέσμου συντακτών αυτοκινήτου, όπως ο ΕΣΣΑΜ, εάν δεν είχε ως κυρίαρχο σκοπό να «στηθεί» ένα δεύτερο «Αυτοκίνητο της Χρονιάς».

Σταθερή θέση μας είναι ότι, σε μια χώρα σαν τη δική μας, σύμφωνα και με την εμπειρία του πρόσφατου παρελθόντος, δεν έχει κανένα ουσιαστικό λόγο ύπαρξης δεύτερος παρόμοιος θεσμός.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του θεσμού «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα»