2016
08
Σεπ

Ανακοίνωση σχετικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής νέων μελών

ryrtyrt

Επειδή έχουμε δεχθεί αρκετά ερωτήματα σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο θεσμό «Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα», τις αναφέρουμε παρακάτω με την ακριβή διατύπωση με την οποία αναφέρονται στο καταστατικό του θεσμού:

  • Τακτικά μέλη: Αυτά είναι όσοι ασκούν κατά κύριο επάγγελμα δημοσιογραφία με θέμα το αυτοκίνητο τουλάχιστον για δέκα (10) έτη, από τα οποία τα τελευταία τρία (3) έτη συνεχώς και αδιαλείπτως. Από τα δέκα (10) έτη, πρέπει τουλάχιστον κατά τα πέντε (5) τελευταία, το κύριο αντικείμενο απασχόλησης να είναι δοκιμές και παρουσιάσεις (ελλαδικές και πανευρωπαϊκές αποστολές) νέων αυτοκινήτων.
  • Σε κάθε περίπτωση, εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις που περιγράφονται παραπάνω, για να γίνει κάποιος δεκτός ως μέλος πρέπει να προταθεί από τρία (3) μέλη και να ψηφιστεί  τουλάχιστον από το 50%+1 των ήδη υπαρχόντων μελών. Σε περίπτωση που δεν ψηφιστεί τουλάχιστον από το 50%+1 των ήδη υπαρχόντων μελών δεν γίνεται δεκτός, έστω και αν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις σε χρόνο κλπ. εργασίας, που περιγράφονται παραπάνω.